PRESSBILDER Kulturhuset Stadsteatern
Ladda ner genom att klicka på bilden.

2022-08-12 Mary Ellen Mark

The Damm Family in their car, Los Angeles, California, USA, 1987.
Familjen Damm i sin bil, Los Angeles, Kalifornien, USA, 1987.
©-1963-2013 Mary Ellen Mark, Howard Greenberg Gallery, NY
Fotograf Mary Ellen Mark
Bildtext The Damm Family in their car, Los Angeles, California, USA, 1987. Familjen Damm i sin bil, Los Angeles, Kalifornien, USA, 1987. ©-1963-2013 Mary Ellen Mark, Howard Greenberg Gallery, NY
Användning Fri publicering med angivande av fotograf men endast i artikel/recension i samband med evenemanget
2022-08-12 Mary Ellen Mark

Child circus acrobat in her trailer, Oaxaca, Mexico, 2008.
Barnakrobat på cirkus i sin husvagn, Oaxaca, Mexiko, 2008.
©-1963-2013 Mary Ellen Mark, Howard Greenberg Gallery, NY
Fotograf Mary Ellen Mark
Bildtext Child circus acrobat in her trailer, Oaxaca, Mexico, 2008. Barnakrobat på cirkus i sin husvagn, Oaxaca, Mexiko, 2008. ©-1963-2013 Mary Ellen Mark, Howard Greenberg Gallery, NY
Användning Fri publicering med angivande av fotograf men endast i artikel/recension i samband med evenemanget
2022-08-12 Mary Ellen Mark

Husband and Wife, Harlan County, Kentucky, USA, 1971.
Hustru och make, Harlan County, Kentucky, USA, 1971.
©-1963-2013 Mary Ellen Mark, Howard Greenberg Gallery, NY
Fotograf Mary Ellen Mark
Bildtext Husband and Wife, Harlan County, Kentucky, USA, 1971. Hustru och make, Harlan County, Kentucky, USA, 1971. ©-1963-2013 Mary Ellen Mark, Howard Greenberg Gallery, NY
Användning Fri publicering med angivande av fotograf men endast i artikel/recension i samband med evenemanget
2022-08-12 Mary Ellen Mark

Mother Teresa Feeding a Man at the home for the Dying, Mother Teresa's Missionaries of Charity, Calcutta, India, 1980.
Moder Teresa matar en man i hemmet för döende, moder Teresas Missionaries of Charity, Kolkata, Indien, 1980.
©-1963-2013 Mary Ellen Mark, Howard Greenberg Gallery, NY
Fotograf Mary Ellen Mark
Bildtext Mother Teresa Feeding a Man at the home for the Dying, Mother Teresa's Missionaries of Charity, Calcutta, India, 1980. Moder Teresa matar en man i hemmet för döende, moder Teresas Missionaries of Charity, Kolkata, Indien, 1980. ©-1963-2013 Mary Ellen Mark, Howard Greenberg Gallery, NY
Användning Fri publicering med angivande av fotograf men endast i artikel/recension i samband med evenemanget
2022-08-12 Mary Ellen Mark

Tiny in her Halloween costume, Seattle, Washington, 1983.
Tiny i sin halloweendräkt, Seattle, Washington, USA, 1983.
©-1963-2013 Mary Ellen Mark, Howard Greenberg Gallery, NY
Fotograf Mary Ellen Mark
Bildtext Tiny in her Halloween costume, Seattle, Washington, 1983. Tiny i sin halloweendräkt, Seattle, Washington, USA, 1983. ©-1963-2013 Mary Ellen Mark, Howard Greenberg Gallery, NY
Användning Fri publicering med angivande av fotograf men endast i artikel/recension i samband med evenemanget
2022-08-12 Mary Ellen Mark

Girl Jumping over a Wall, Central Park, Manhattan, New York, USA, 1967.
Flicka hoppar över en mur, Central Park, Manhattan, New York, USA, 1967.
©-1963-2013 Mary Ellen Mark, Howard Greenberg Gallery, NY
Fotograf Mary Ellen Mark
Bildtext Girl Jumping over a Wall, Central Park, Manhattan, New York, USA, 1967. Flicka hoppar över en mur, Central Park, Manhattan, New York, USA, 1967. ©-1963-2013 Mary Ellen Mark, Howard Greenberg Gallery, NY
Användning Fri publicering med angivande av fotograf men endast i artikel/recension i samband med evenemanget
2022-08-12 Mary Ellen Mark

Gypsy Camp, Barcelona, Spain, 1987.
Romskt läger, Barcelona, Spanien, 1987.
©-1963-2013 Mary Ellen Mark, Howard Greenberg Gallery, NY
Fotograf Mary Ellen Mark
Bildtext Gypsy Camp, Barcelona, Spain, 1987. Romskt läger, Barcelona, Spanien, 1987. ©-1963-2013 Mary Ellen Mark, Howard Greenberg Gallery, NY
Användning Fri publicering med angivande av fotograf men endast i artikel/recension i samband med evenemanget
2022-08-12 Mary Ellen Mark

Amanda and her cousin Amy, Valdese, North Carolina, USA, 1990.
Amanda och hennes kusin Amy, Valdese, North Carolina, USA, 1990.
©-1963-2013 Mary Ellen Mark, Howard Greenberg Gallery, NY
Fotograf Mary Ellen Mark
Bildtext Amanda and her cousin Amy, Valdese, North Carolina, USA, 1990. Amanda och hennes kusin Amy, Valdese, North Carolina, USA, 1990. ©-1963-2013 Mary Ellen Mark, Howard Greenberg Gallery, NY
Användning Fri publicering med angivande av fotograf men endast i artikel/recension i samband med evenemanget
2022-08-12 Mary Ellen Mark

Mary Ellen with her Leica in Central Park. New York, circa 1970.
Photographer unknown.
Mary Ellen med sin Leica i Central Park. New York, ca 1970.
Okänd fotograf.
©-1963-2013 Mary Ellen Mark, Howard Greenberg Gallery, NY
Fotograf Mary Ellen Mark
Bildtext Mary Ellen with her Leica in Central Park. New York, circa 1970. Photographer unknown. Mary Ellen med sin Leica i Central Park. New York, ca 1970. Okänd fotograf. ©-1963-2013 Mary Ellen Mark, Howard Greenberg Gallery, NY
Användning Fri publicering med angivande av fotograf men endast i artikel/recension i samband med evenemanget