MEDVERKANDE Kulturhuset Stadsteatern
Gunnar Ahlström
HAR MEDVERKAT I
 
DEN KAUKASISKA KRITCIRCELN, 1963Mikael,barnet