MEDVERKANDE Kulturhuset Stadsteatern
och det konstnärliga teamet
HAR MEDVERKAT I
 
EQ, 2020.