MEDVERKANDE Kulturhuset Stadsteatern
och ljuddesign
HAR MEDVERKAT I
 
BARNEN, 2019.
JUNGFRULEKEN, 2019.