MEDVERKANDE Kulturhuset Stadsteatern
Utbildningarna för
HAR MEDVERKAT I
 
BARNEN, 2019.
JUNGFRULEKEN, 2019.