MEDVERKANDE Kulturhuset Stadsteatern
Lars Arrhenius
HAR MEDVERKAT I
 
SKILLNADERNAS STOCKHOLM, 2017Animationer, konstnärlig idé