MEDVERKANDE Kulturhuset Stadsteatern
Anna-Riina Virtanen
HAR MEDVERKAT I
 
LANDSKAP MED VINTERFĂ…GLAR, 2015