MEDVERKANDE Kulturhuset Stadsteatern
Matti Bye
HAR MEDVERKAT I
 
DU OCH JAG, 2018Musik
DU OCH JAG, 2018Musik
HITTA HEM, 2012Musik
ONDA SAGOR, 2010Sånger
ONDA SAGOR, 2010Idé och texturval
ONDA SAGOR, 2010Kompositör
ONDA SAGOR, 2010Medverkande
BRÖDERNA LEJONHJÄRTA, 2009Musik