MEDVERKANDE Kulturhuset Stadsteatern
Andreas Lundhäll
HAR MEDVERKAT I
 
NÄSTAN EN HELKVÄLL, 2011Musiker
SELMA OCH ÅGUST, 2009Verner von Heidenstam/musiker