MEDVERKANDE Kulturhuset Stadsteatern
Anders Duus
HAR MEDVERKAT I
 
GRODREGN ÖVER FRUÄNGEN, 2013Av
PETER PAN OCH WENDY, 2012I ny version av
ÖVERVINTRARE, 2008Översättning
ODYSSÉN, 2007Text