MEDVERKANDE Kulturhuset Stadsteatern
Sven Lindqvist
HAR MEDVERKAT I
 
UTROTA VARENDA JÄVEL, 2007Författare