MEDVERKANDE Kulturhuset Stadsteatern
Eirik Hegdal
HAR MEDVERKAT I
 
TRONDHEIM JAZZ & S JERNBERG, 2014Saxofon och klarinett