MEDVERKANDE Kulturhuset Stadsteatern
Ulf Englund
HAR MEDVERKAT I
 
DYLANSÄLLSKAPET, 2016Ljus
ARSENIK OCH GAMLA SPETSAR, 2008Ljus
DET FINNS ETT LIV DÄR BORTA..., 2005Ljus
NYSNINGEN, 2003Ljus