MEDVERKANDE Kulturhuset Stadsteatern
Fredrik Ekelund
HAR MEDVERKAT I
 
ORKIDÉN, 2005Författare
ÖVERLÄKAREN SOM DRÖMDE ...., 2001Författare