MEDVERKANDE Kulturhuset Stadsteatern
Magnus Thorell
HAR MEDVERKAT I
 
FIVE GUYS NAMED MOE, 2000Trumpet
TAL TILL NATIONEN, 2000Musiker, trumpet