MEDVERKANDE Kulturhuset Stadsteatern
Sara Stridsberg
HAR MEDVERKAT I
 
FÖRBANNELSEN, 2021Av
AMERICAN HOTEL, 2016Av
SCUM-MANIFESTET, 2013Översättning