MEDVERKANDE Kulturhuset Stadsteatern
Bengt Ohlsson
HAR MEDVERKAT I
 
DUMMA JÄVLA MÅS, 2017Översättning
ÄKTENSKAPET, 2012Översättning
GREGORIUS, 2011Av
HAIR, 1999Översättning