MEDVERKANDE Kulturhuset Stadsteatern
Elin Hallberg
HAR MEDVERKAT I
 
ADRESSAT OKÄND, 2022Kostym
INATT BLIR ALLTING ANNORLUNDA , 2021Kostym
KRILON, 2018Kostym
THE LARAMIE PROJECT, 2018Kostym
PARVELN, 2017Kostymdesign
MISSIONÄREN, 2017Kostymdesign
VERKLIGHETEN, 2017Scenografi och kostym
NORRTULLSLIGAN, 2017Kostym
MISSIONÄREN, 2016Kostymdesign
DEN ALLVARSAMMA LEKEN, 2015Scenografi
DEN ALLVARSAMMA LEKEN ..., 2014Scenografi
DEN ALLVARSAMMA LEKEN, 2014Scenografi
KLARA NÄTTER: DEN ALLVARSAMMA , 2014Scenografi
DEN ALLVARSAMMA LEKEN..., 2014Scenografi
SOPPAN I HALSEN, 2013Kostym
ARNOLD, 2013Kostym
JOHNNY BOY, 2013Kostym
BLODSBRÖDER, 2013Kostym
HAMLETMASKINEN, 2013Scenografi och kostym
ETT DOCKHEM, 2013Kostym
ABRAHAMS BARN, 2013Kostym
SCHULZ GOES KAFKA, 2012Kostym
NATASCHA KAMPUSCH, 2012Kostym
TOP GIRLS, 2012Kostym