MEDVERKANDE Kulturhuset Stadsteatern
Alf Östlund
HAR MEDVERKAT I
 
TRETTONDAGSAFTON, 1962Herr tobias raap
PATRASKET, 1962Förste bäraren
SERGEANT MUSGRAVE DANSAR, 1962Foglig gruvarbetare
LYSISTRATE, 1961Statsministern i aten
GUSTAV VASA, 1961Engelbrekt,bergsman