MEDVERKANDE Kulturhuset Stadsteatern
Essy Persson
HAR MEDVERKAT I
 
SKÄRMARARNA, 1964Kvinnan/Gendarmens fru
HAN HADE TVÅ PISTOLER MED....., 1964Sjuksköterska/dam 2