MEDVERKANDE Kulturhuset Stadsteatern
Helena Reuterblad
HAR MEDVERKAT I
 
SKÄRMARARNA, 1964Malika
HAN HADE TVÅ PISTOLER MED....., 1964Sjuksköterska/dam i
LAX,LAX,LERBAK, 1963Gisela/Britta/mfl