MEDVERKANDE Kulturhuset Stadsteatern
Tobias Andersson
HAR MEDVERKAT I
 
KRONBRUDEN, 1965Lill-mats,mats syskon
DEN KAUKASISKA KRITCIRCELN, 1963Mikael,barnet