MEDVERKANDE Kulturhuset Stadsteatern
Eva Hermansson
HAR MEDVERKAT I
 
NYA WERMLÄNDINGARNE, 1966Övriga roller
SEDAN VI GÅTT, 1966Medverkande