MEDVERKANDE Kulturhuset Stadsteatern
Sven-Erik Gamble
HAR MEDVERKAT I
 
NYA WERMLÄNDINGARNE, 1966Jan
DAGEN LOVAR ATT BLI VACKER, 1966Pouseur
TRÄDGÅRDSFESTEN, 1966En manlig sekreterare
ARTURO UI, 1966Utroparen/ted ragg
TOKIGA GREVINNAN, 1965Sångaren
FÖRE KVÄLLEN, 1965Taffy hughes
CONNECTION, 1963Cowboy