MEDVERKANDE Kulturhuset Stadsteatern
Emil Norlander
HAR MEDVERKAT I
 
DET FANNS ETT STOCKHOLM, 2008Sångtexter
DEN FÖRGYLLDA LERGÖKEN, 1969Författare