MEDVERKANDE Kulturhuset Stadsteatern
Matti Rossi
HAR MEDVERKAT I
 
KUNG LEAR, 1973Bearbetning