MEDVERKANDE Kulturhuset Stadsteatern
Göran Schildt
HAR MEDVERKAT I
 
GÖSTA BERLINGS SAGA, 1973Förarbete