MEDVERKANDE Kulturhuset Stadsteatern
Ratimir Sikic
HAR MEDVERKAT I
 
DET VÄXANDE SLOTTET, 1976Drömmaren/Vännen
VÄNTARNA, 1976Pettersson