MEDVERKANDE Kulturhuset Stadsteatern
Margareta Sörenson
HAR MEDVERKAT I
 
ALICE, 2020Av
ALICE, 2018Av
LILLAN OCH PAPPA AUGUST, 2014Av
LILLAN OCH PAPPA AUGUST, 2014Av
SEMINARIUM NORD DOCKTEATERDGR , 2014Samtalsledare
LILLAN OCH PAPPA AUGUST, 2013Av
LILLAN OCH PAPPA AUGUST, 2012Av