MEDVERKANDE Kulturhuset Stadsteatern
Jurij Ledermann
HAR MEDVERKAT I
 
PÅ BOTTEN, 2001Översättning
ELEFANTMANNEN, 1979Biskop walsham how/mfl
ELEFANTMANNEN, 1979Regi
ORFEVS & EVRYDIKE, 1977Regi
NATTHÄRBÄRGET, 1975Översättning
SPELMAN PÅ TAKET, 1969Yakov