MEDVERKANDE Kulturhuset Stadsteatern
Björn Andresen
HAR MEDVERKAT I
 
KURAGE OCH HENNES BARN, 1987En katolsk soldat/mfl
I VÄNTAN PÅ GODOT, 1986Pojken *elev