MEDVERKANDE Kulturhuset Stadsteatern
Lars Norén
HAR MEDVERKAT I
 
NATTEN ÄR GRANNE MED STILLHETE, 2019Dramatisering av
EPISOD, 2018Text
VINTERMUSIK, 2017Av
FRÅN SYRENER SNÖ..., 2014Poesi
NATTVARDEN, 2014Av
3.31.93., 2013Av
DEMONER, 2013Av
STILLHETEN, 2011Av
NATTEN ÄR DAGENS MOR, KAOS... , 2007Författare
2 X NORÉN, 2006Författare
TYST MUSIK, 2002Författare
DE SAKNADE, 1998Författare
VILSTOLEN, 1991Författare
DEMONER, 1984Författare
UNDERJORDENS LEENDE, 1982Författare
EN FRUKTANSVÄRD LYCKA, 1981Författare