MEDVERKANDE Kulturhuset Stadsteatern
Lars Norén
HAR MEDVERKAT I
 
ACT, 2023Text
TEMPS MORT, 2022Av
TIDEN ÄR VÅRT HEM, 2021Av
NATTEN ÄR GRANNE MED STILLHETE, 2019Dramatiserad av
EPISOD, 2018Text
VINTERMUSIK, 2017Av
FRÅN SYRENER SNÖ..., 2014Poesi
NATTVARDEN, 2014Av
3.31.93., 2013Av
DEMONER, 2013Av
STILLHETEN, 2011Av
NATTEN ÄR DAGENS MOR, KAOS... , 2007Författare
2 X NORÉN, 2006Författare
TYST MUSIK, 2002Författare
DE SAKNADE, 1998Författare
VILSTOLEN, 1991Författare
DEMONER, 1984Författare
UNDERJORDENS LEENDE, 1982Författare
EN FRUKTANSVÄRD LYCKA, 1981Författare