MEDVERKANDE Kulturhuset Stadsteatern
Bernard-Marie Koltès
HAR MEDVERKAT I
 
VÄSTRA KAJEN, 2007Författare
ROBERTO ZUCCO, 1991Författare