MEDVERKANDE Kulturhuset Stadsteatern
Lars Helgesson
HAR MEDVERKAT I
 
SOM EN TJUV OM NATTEN, 1995Författare
EN SÄLLSAM LUNCH, 1992Författare