MEDVERKANDE Kulturhuset Stadsteatern
Ulrika Wallenström
HAR MEDVERKAT I
 
GALILEIS LIV, 2013Översättning
RÖVARNA, 1993Översättning
DÖDSFLOTTEN, 1988Översättning