MEDVERKANDE Kulturhuset Stadsteatern
Hämy Salmomaa
HAR MEDVERKAT I
 
STALIN, 1996Ljus