MEDVERKANDE Kulturhuset Stadsteatern
Emma Broström
HAR MEDVERKAT I
 
KATITZI, 2018Dramatisering och bearbetning
FARMOR OCH VÅR HERRE, 2015Dramatisering av
MIG ÄGER INGEN, 2014Dramatisering av
BILDER AV PI, 2011Av