MEDVERKANDE Kulturhuset Stadsteatern
Axel Düberg
HAR MEDVERKAT I
 
HERR PUNTILA OCH HANS DRÄNG..., 1985Advokaten
DANIEL HJORT ELLER SKUGGORNAS., 1984Arvid Stålarm
SKÄRMARARNA, 1964Habib/Lassen/Soldaten
HAN HADE TVÅ PISTOLER MED....., 1964Michele/svärdfisken
BARNA HEDENHÖS BLIR STOCKH...., 1963Pappa Ben
LAX,LAX,LERBAK, 1963Broder Nicolaus
BARA EN BARBERARE, 1963Herr corfan/mfl
DEN KAUKASISKA KRITCIRCELN, 1963Förste arkitekten/mfl
FYSIKERNA, 1962Wilfried-kaspar,son
TRETTONDAGSAFTON, 1962En sjökapten
PATRASKET, 1962Plom
SERGEANT MUSGRAVE DANSAR, 1962Walsh,gruvarbetare
SKÄMTARNA, 1961Eddie sanborn
GUSTAV VASA, 1961Göran persson,sekr.
PÅ VIFT I WIEN, 1961Kraps,gårdskarl
TUPPEN, 1960Robin adair
FÅRAKÄLLAN, 1960Borgmästaren i ciudad