MEDVERKANDE Kulturhuset Stadsteatern
Per-Olov Burell
HAR MEDVERKAT I
 
MED SMAK AV ARSENIK....., 1993Medverkande
ANDORRA, 1993Patern
DET SUSAR I SÄVEN, 1992Rättstjänaren
LANDET UTAN GRÄNS, 1992Otto,hennes son