MEDVERKANDE Kulturhuset Stadsteatern
Inga Brink
HAR MEDVERKAT I
 
GIGI, 1965Suzanne,hjälpfru
SÄLLSAMT ÖGONBLICK, 1964Mme jonathan
KARUSELLEN, 1964Amanda,postmästarinna
LYSISTRATE, 1961Lampito,spartansk dam