MEDVERKANDE Kulturhuset Stadsteatern
Lars Green
Lars Green
Lars Green
HAR MEDVERKAT I
 
BROTT OCH BROTT, 2009Adolhpe
GLENGARRY GLEN ROSS, 2008Moss
FRUN FRÅN HAVET, 2006Dr Wangel
STORMEN, 2004Alonso
HAMLET, 2004Anden
KATT PÅ HETT PLÅTTAK, 2003Pastor tooker
TILL DAMASKUS, 2003Tiggaren
TILL DAMASKUS, 2003Confessorn
UTSIKT FRÅN EN BRO, 2002Alfieri
EN HANDELSRESANDES DÖD, 2000Charley
GETINGSOMMAR, 1999Tomas Hageborn
NAMNET, 1998Fadern
SVARTA FANOR, 1997Zachris
ATT UNDERHÅLLA MR SLOAN, 1996Ed
LANDET UTAN GRÄNS, 1992Dr Mauer,läkare
VILDANDEN, 1990Gregers Werle
GUSTAF III, 1988Anckarström
MÖSS OCH MÄNNISKOR, 1987Slim
SOMMARNÖJET, 1985Paolo,betjänt
DEMONER, 1984Frank
TERRA NOVA, 1980Wilson
ARBETSGIVARENS BEGRAVNING, 1972Medverkande
HARRIET & GUNNAR, 1972Gunnar