MEDVERKANDE Kulturhuset Stadsteatern
Dan Turdén
Dan Turdén
Dan Turdén
HAR MEDVERKAT I
 
DROTTNING KRISTINA, 2010Kaptenen/Fredens duva
DROTTNING KRISTINA, 2010Prins Fredrik Vilhelm/Biskopen
BRÖDERNA LEJONHJÄRTA, 2009Kader/Tengilsoldat
DE FATTIGAS PIANO, 2009Medverkande
PÅSK, 2009Benjamin, gymnasist