MEDVERKANDE Kulturhuset Stadsteatern
Erik Johansson
Erik Johansson
Erik Johansson
HAR MEDVERKAT I
 
PEER GYNT, 2007Kocken m fl
JORDEN ÄR MIN FILT, 2007Otto–bob
GERTRUD, 2006Erland Jansson