MEDVERKANDE Kulturhuset Stadsteatern
Jakob Fahlstedt
Jakob Fahlstedt
Jakob Fahlstedt
HAR MEDVERKAT I
 
NYA VÄGAR, 2016Medverkande
EN UPPSTOPPAD HUND, 2015Per-Erik Ljungh
PARAPLYERNA I CHERBOURG, 2015Bernard
ENRON - EN FRAMGÅNGSSAGA, 2011Anställd 3 m fl roller