ARKIV - MEDVERKANDE Kulturhuset Stadsteatern
Göran Forsmark

BeppoMOMO ELLER KAMPEN OM TIDEN, 2015
SvenSTOCKHOLMSBLOD, 1999
Zeth (t.o.m. 990106)RABARBERS, 1998
MedverkandeMANNEN FRÅN MALMBERGET, 1997
Chefsvesslan (97)DET SUSAR I SÄVEN, 1992
Vakt (97)DET SUSAR I SÄVEN, 1992