ARKIV - MEDVERKANDE Kulturhuset Stadsteatern
Björn Strand

SekundlöjtnantSLAGET VID LOBOSITZ, 1977