ARKIV - MEDVERKANDE Kulturhuset Stadsteatern
Angelica Lundqvist

Försäljerska/mflCYRANO DE BERGERAC, 1986
Helene,husjungfruETT DOCKHEM, 1978