MEDVERKANDE Kulturhuset Stadsteatern
Mari-Helen Hyvärinen
Mari-Helen Hyvärinen Mari-Helen studerar vid det svenskspråkiga skådespelarprogrammet vid Konstuniversitetets Teaterhögskola i Helsingfors, Finland. Hon tar sin masterexamen våren 2017. Sedan innan har hon en bachelor examen som dramainstruktör från Yrkeshögskolan Novia, en konstnärlig ledarskapsutbildning som ger behörighet för att jobba med tillämpad teater. I Finland har Mari-Helen spelat på bl.a. Wasa Teater och Svenska Teatern. Baba Yaga är Mari-Helens första produktion på ung scen/östgötateatern.
Mari-Helen Hyvärinen
Mari-Helen studerar vid det svenskspråkiga skådespelarprogrammet vid Konstuniversitetets Teaterhögskola i Helsingfors, Finland. Hon tar sin masterexamen våren 2017. Sedan innan har hon en bachelor examen som dramainstruktör från Yrkeshögskolan Novia, en konstnärlig ledarskapsutbildning som ger behörighet för att jobba med tillämpad teater. I Finland har Mari-Helen spelat på bl.a. Wasa Teater och Svenska Teatern. Baba Yaga är Mari-Helens första produktion på ung scen/östgötateatern.
AKTUELL I
HAR ÄVEN MEDVERKAT I
 
BANKDIREKTÖR BORKMAN, 2017Frida Foldal *